Η αξία, σε χρήμα, των αεροπορικών μιλίων

Έχω αναφερθεί σε παλαιότερα άρθρα στις βασικές έννοιες των προγραμμάτων τακτικών επιβατών καθώς και στη γενική στρατηγική για έξυπνη συγκέντρωση μιλίων. Ο βασικός λόγος για τον οποίο συγκεντρώνει κανείς μίλια είναι η εξαργύρωσή τους σε αεροπορικά εισιτήρια με κόστος πολύ μικρότερο από το ονομαστικό, όπως για παράδειγμα αυτή η επιτυχημένη εξαργύρωση. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος των εξαργυρώσεων, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς την πραγματική αξία, σε πραγματικό χρήμα, των μιλίων που κατέχει στα προγράμματα τακτικών επιβατών όπου συμμετέχει.

Μίλια ίσον Χρήμα

Τα μίλια που έχει κάποιος έχουν μία πραγματική αξία μεταφραζόμενη σε πραγματικό χρήμα. Είναι και αυτά ένα νόμισμα, το οποίο όμως δεν διαπραγματεύεται στις χρηματαγορές αλλά ακολουθεί κάποιους άλλους κανόνες. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα μίλια δεν είναι ανταλλάξιμα με χρήμα σε μετρητά, αλλά με αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες υπηρεσίες π.χ. διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.

Το κόστος απόκτησης των μιλίων

Τα μίλια συγκεντρώνονται από πολλές διαφορετικές πηγές: πτήσεις, διαμονές σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, χρήση πιστωτικών καρτών κλπ. Κάθε πηγή συνεισφέρει με διαφορετικό τρόπο στο συνολικό κόστος απόκτησης των μιλίων, το οποίο συνήθως εκφράζεται σε σεντς ανά μίλι ή cpm (cents per mile), όπου cent το 1 λεπτό του ευρώ.

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα: ένα αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Λονδίνο μετ’επιστροφής με την Aegean Airlines στον φθηνότερο ναύλο economy κόστους 167 ευρώ. Ένα απλό μέλος (όχι Silver ή Gold) του προγράμματος Miles+Bonus θα συγκεντρώσει 2 x 1121 = 2242 μίλια, επομένως το κόστος θα είναι 167 x 100 / 2242 = 7,45 cpm. Με απλά λόγια, για κάθε ένα από τα 2242 μίλια ξοδεύτηκαν 7,45 λεπτά του ευρώ.

Στο παραπάνω παράδειγμα, το μέλος του προγράμματος πλήρωσε το κόστος του εισιτηρίου και συγκέντρωσε αυτά τα μίλια, τα οποία έχουν το κόστος που υπολογίστηκε. Εάν όμως το ταξίδι αυτό ήταν επαγγελματικό, και το κόστος το αναλάμβανε ο εργοδότης του ταξιδιώτη, τότε τα ίδια μίλια θα είχαν μηδενικό κόστος απόκτησης για τον ταξιδιώτη. Στην ίδια ακριβώς λογική υπακούει και η απόκτηση μιλίων από διαμονές σε ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Αξίζει μία ιδιαίτερη αναφορά στην απόκτηση μιλίων από πιστωτικές κάρτες, και αυτό διότι το κόστος απόκτησης αυτών των μιλίων είναι πάντοτε μηδενικό. Οι αναγκαίες δαπάνες π.χ. τρόφιμα, καύσιμα, υπηρεσίες κλπ. θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά με τη χρήση της κατάλληλης πιστωτικής κάρτας μπορούν να συγκεντρωθούν πόντοι οι οποίοι (υπό συνθήκες) μετατρέπονται σε μίλια. Για παράδειγμα, για κάθε 1 ευρώ δαπάνης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η Aegean Bonus VISA της Alpha Bank αποδίδει 4 πόντους, οι οποίοι πόντοι μετατρέπονται σε αναλογία 1:1 σε μίλια της Aegean Airlines. Επομένως, για τα 100 ευρώ του σούπερ μάρκετ, εάν χρησιμοποιήσει κανείς την παραπάνω πιστωτική αντί μετρητών, θα αποκτήσει 400 πόντους που μετατρέπονται σε 400 μίλια, και το κόστος είναι μηδέν διότι τα 100 ευρώ θα δαπανώνταν έτσι κι αλλιώς στο σούπερ μάρκετ.

Η αξία της εξαργύρωσης μιλίων

Είδαμε παραπάνω το κόστος απόκτησης μιλίων εκφρασμένο σε cpm (cents per mile), το οποίο είναι δεδομένο και σταθερό για τα μίλια που έχει συγκεντρώσει κανείς σε ένα πρόγραμμα τακτικών επιβατών. Αυτό που δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε σταθερό, είναι η αξία των μιλίων ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής τους με αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες υπηρεσίες. Για να γίνει κατανοητό, ας το δούμε με ένα παράδειγμα.

Έστω ότι ένα μέλος του προγράμματος Miles+Bonus της Aegean Airlines επιθυμεί να εξαργυρώσει μέρος αυτών για ένα εισιτήριο μετ’επιστροφής από την Αθήνα στο Λονδίνο σε economy. Από την ιστοσελίδα του προγράμματος βλέπουμε ότι απαιτούνται 23920 μίλια και 95 ευρώ σε φόρους και λοιπές χρεώσεις. Για τις ίδιες ημερομηνίες, για το ίδιο δρομολόγιο στην ίδια κατηγορία θέσης, η αγορά κανονικού εισιτηρίου κοστίζει 167 ευρώ. Επομένως, το όφελος με τη χρήση μιλίων είναι 167-95=72 ευρώ. Τα 23920 μίλια που θα ξοδευτούν θα “αγοράσουν” αυτά τα 72 ευρώ, άρα το κάθε μίλι θα ξοδευτεί για 72 x 100 / 23920 = 0,30 cpm. Με απλά λόγια, κάθε μίλι θα “πουληθεί” για 0,30 λεπτά του ευρώ.

Συνεχίζοντας το παραπάνω παράδειγμα, εάν ο στόχος ήταν η εξαργύρωση σε εισιτήριο business class στην ίδια πτήση, θα απαιτούνταν 44850 μίλια και 112 ευρώ σε φόρους και λοιπές χρεώσεις, ενώ για αγορά με χρήματα θα απαιτούνταν 742 ευρώ. Επομένως, το όφελος με τη χρήση μιλίων θα ήταν 742-112=630 ευρώ, οπότε η αξία της εξαργύρωσης θα ήταν 630 x 100 / 44850 = 1,40 cpm.

Είναι φανερό ότι η αξία της εξαργύρωσης εξαρτάται απόλυτα από το κόστος του εισιτηρίου για το οποίο δαπανώνται, όπου οι φόροι και οι λοιπές χρεώσεις έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προφανώς, όσο ακριβότερο είναι το εισιτήριο το οποίο κλείνουμε με μίλια, τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν αυτά τα μίλια και ανάλογα μεγάλο είναι το όφελος. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία των μιλίων:

  • Η ευκολία συγκέντρωσης μιλίων. Όσο πιο εύκολα συγκεντρώνονται, από όλες τις πιθανές πηγές, τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες για εξαργύρωση.
  • Η ευκολία εύρεσης θέσεων εξαργύρωσης σε συγκεκριμένα δρομολόγια και ημερομηνίες. Εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθεί θέση με εξαργύρωση μιλίων όταν το θέλουμε ή τότε που μπορούμε, δεν υπάρχει καμία αξία διότι δεν υπάρχει πιθανότητα εξαργύρωσης.
  • Η ποιότητα της θέσης – economy, business, first – για την οποία γίνεται η εξαργύρωση μιλίων. Προφανώς η εξαργύρωση σε καλύτερη θέση προσδίδει μεγαλύτερη αξία όχι μόνο λόγω του μεγαλύτερου κόστους που αποφεύγεται αλλά και της ποιότητας του ταξιδιού.

Πότε συμφέρει η εξαργύρωση μιλίων

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η εξαργύρωση μιλίων συμφέρει όταν η αξία της εξαργύρωσης είναι τουλάχιστον ίση με το κόστος απόκτησης των μιλίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της εξαργύρωσης έναντι του κόστους απόκτησης, τόσο περισσότερο συμφέρει η εξαργύρωση.

Πατώντας στο πιο πάνω παράδειγμα εξαργύρωσης σε πτήσεις της Aegean Airlines Αθήνα-Λονδίνο, εάν υποθέσουμε ότι τα διαθέσιμα μίλια έχουν μέσο κόστος 4 cpm, τότε είναι προφανές ότι δεν συμφέρει η εξαργύρωση ούτε σε economy ούτε σε business class, διότι και στις δύο περιπτώσεις θα ξοδευτούν μίλια που για να αποκτηθούν κόστισαν περισσότερο από την αξία που θα εξαγοράσουν.

Στην πραγματικότητα, εκτός από τον απόλυτο αυτό τρόπο, λαμβάνονται υπ’όψιν και οι υπόλοιποι περισσότερο “ποιοτικοί” ή “μη μετρήσιμοι” παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν τα μίλια λήγουν κάποια στιγμή, είναι προτιμότερο να ξοδευτούν σε μία εξαργύρωση που δεν συμφέρει παρά να χαθούν οριστικά. Επίσης, εάν ο κάτοχος των μιλίων έχει περιορισμένες επιλογές σε ότι αφορά τον χρόνο ενός ταξιδιού με εξαργύρωση μιλίων, είναι προτιμότερο να εξαργυρώσει όταν μπορεί και ας μην πάρει πίσω το κόστος των μιλίων του.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εξαργύρωση μιλίων αξίζει όταν πρόκειται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ταξίδια, για τουλάχιστον διακεκριμένη θέση (business ή first), και όταν η αξία της εξαργύρωσης είναι τουλάχιστον το 50% του κόστους απόκτησης των μιλίων.

Συμβουλές για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μιλίων

Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές, η αξία των μιλίων εξαργύρωσης μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα και να δώσει στο μέλλον τη δυνατότητα εξαργύρωσης σε εκπληκτικά ταξίδια.

  1. Συγκέντρωση των μιλίων σε ένα μόνο πρόγραμμα τακτικών επιβατών ανά αεροπορική συμμαχία. Π.χ. για Star Alliance ένα από τα καλύτερα είναι – ειδικά για κατοίκους Ελλάδας – το Miles+Bonus της Aegean Airlines. Ακόμη και αν οι πτήσεις είναι Lufthansa, Swiss, Brussels κλπ. εκτός από Aegean, συνιστάται να μαζεύονται όλα τα μίλια σε ένα πρόγραμμα.
  2. Διατήρηση, όσο αυτό είναι δυνατό, της υψηλότερης δυνατής βαθμίδας μέλους στο πρόγραμμα τακτικών επιβατών, ώστε να συλλέγονται επιπλέον μίλια με κάθε πτήση (όλα τα προγράμματα το έχουν αυτό).
  3. Προσεκτική μελέτη των booking classes και των μιλίων που αποδίδουν ανάλογα με το πρόγραμμα και την εταιρεία. Πολλές φορές αξίζει ένα λίγο ακριβότερο εισιτήριο διότι θα αποδώσει μίλια με μικρότερο κόστος απόκτησης (λιγότερα cpm). Περισσότερα σε αυτό το άρθρο.
  4. Αποφυγή λήξης ισχύος των μιλίων, πραγματοποιώντας μία κίνηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος π.χ. μία φτηνή πτήση εσωτερικού ή αγορά της ελάχιστης δυνατής ποσότητας μιλίων.
  5. Χρήση των κατάλληλων πιστωτικών καρτών. Για την Ελλάδα, η Aegean Bonus VISA της Alpha Bank είναι η μόνη που μετατρέπει το σύνολο των πόντων σε μίλια της Aegean Airlines. Περισσότερα εδώ.
  6. Ενημέρωση για προσφορές που μπορεί να αποδώσουν αρκετά επιπλέον μίλια, είτε απ’ευθείας στο πρόγραμμα τακτικών επιβατών είτε μέσω κάποια πιστωτικής κάρτας. Π.χ. συνδρομή σε κάποια έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση (όπως ο Economist) ή κάποια προωθητική ενέργεια εταιρείας συνεργαζόμενης με το πρόγραμμα Alpha Bonus ή promotion κάποιου ξενοδοχείου κλπ.

Ειδικά για την Ελλάδα, όπου κυριαρχεί η Aegean Airlines (μέλος της Star Alliance) και συνεργάζεται με το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Bonus της Alpha Bank, με έναν προσεκτικό προγραμματισμό είναι εφικτή η συγκέντρωση πολλών και πολύ φθηνών (δηλαδή με μικρό cpm) μιλίων ακόμη και για όσες και όσους δεν ταξιδεύουν συχνά. Από εκεί και πέρα, η επιτυχημένη εξαργύρωση των μιλίων αυτών είναι δεδομένη.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s